Chevrolet's kennel -

Schnauzer p/s 

 

                        

 

Chevrolet's Snow Flake "Pontus"

"Pontus" är längst till vänster på bilden.