Chevrolet's kennel -

Schnauzer p/s 

 

                        

 

Chevrolet's Anna Montana "Tora"

"Tora" hette förut "Bettan" men bytte namn i och med en flytt till nya ägare i feb.-15.

Resultat:

Excellent Köping jul. 15


 

Tora 1 år

 

 "Tora" 7 mån

"Tora" 8 v.