Chevrolet's kennel - Schnauzer p/s

 

                        

 

Chevrolet's Allegri Ferrari "Dalton"

 "Dalton"

 

MH - känd mental status 1:a skott

HD C/B (Västerås feb. -16)

RESULTAT:

CK, CERTIFIKAT, 3 bästa hane Köping juli-17

CK x 2, Borås 1-2/7-17

CK, R-CERT., 4 bästa hane Norrköping 4/6-17

CK, R-CERTIFIKAT, 3 bästa hane Eskilstuna aug.-16

Dalton 3 år

Dalton 2 år